WARSZTATY Arkona w cyklach 1,5 godzinnych:

12.06.2020 – PIĄTEK:

9:00 – 10:30

Mosty kompozytowe w odcinku przednim: metoda bezpośrednia i pośrednia

Dr n.med Marcin Aluchna

10:30-11:00

Czas na kawę

 

11:00-12:30

Wzmacnianie wypełnień i rekonstrukcji / metoda pośrednia i bezpośrednia

Dr n.med Marcin Aluchna

12:30-13:30

Lunch

 

13:30-15:00

Mosty kompozytowe w odcinku bocznym: metoda bezpośrednia i pośrednia

Dr n.med Marcin Aluchna

15:00-15:30

Czas na kawę

 

15:30-17:00

Wzmacnianie wypełnień i rekonstrukcji / metoda pośrednia i bezpośrednia

Dr n.med Marcin Aluchna

13.06.2020 – SOBOTA

 

10:00-11:30

Mosty kompozytowe w odcinku bocznym: metoda bezpośrednia i pośrednia

Dr n.med Marcin Aluchna

11:30-12:00

Czas na kawę

 

12:00-13:30

Wzmacnianie wypełnień i rekonstrukcji / metoda pośrednia i bezpośrednia

Dr n.med Marcin Aluchna

13:30-14:30

Lunch

 

14:30-16:00

Mosty kompozytowe w odcinku przednim: metoda bezpośrednia i pośrednia

Dr n.med Marcin Aluchna

16:00-16:30

Czas na kawę

 

16:30-18:00

Wzmacnianie wypełnień i rekonstrukcji / metoda pośrednia i bezpośrednia

Dr n.med Marcin Aluchna