WARSZTATY SDI w cyklach 1,5 godzinnych:

10.06.2022 – PIĄTEK

9:00 – 10:30

Pola bezpieczny i skuteczny system wybielania zębów produktami firmy SDI.

Małgorzata Sankowska

10:30-11:00

Czas na kawę

 

11:00-12:30

Pola bezpieczny i skuteczny system wybielania zębów produktami firmy SDI.

Edyta Kozłowska

12:30-13:30

Lunch

 

13:30-15:00

Pola bezpieczny i skuteczny system wybielania zębów produktami firmy SDI.

Małgorzata Sankowska

15:00-15:30

Czas na kawę

 

15:30-17:00

Pola bezpieczny i skuteczny system wybielania zębów produktami firmy SDI.

Edyta Kozłowska

11.06.2022 – SOBOTA

10:00-11:30

Pola bezpieczny i skuteczny system wybielania zębów produktami firmy SDI.

Małgorzata Sankowska

11:30-12:00

Czas na kawę

 

12:00-13:30

Pola bezpieczny i skuteczny system wybielania zębów produktami firmy SDI.

Edyta Kozłowska

13:30-14:30

Lunch

 

14:30-16:00

Pola bezpieczny i skuteczny system wybielania zębów produktami firmy SDI.

Małgorzata Sankowska

16:00-16:30

Czas na kawę

 

16:30-18:00

Pola bezpieczny i skuteczny system wybielania zębów produktami firmy SDI.

Edyta Kozłowska