WARSZTATY Dentsply Sirona w cyklach 1,5 godzinnych:

12.06.2020 – PIĄTEK:

9:00 – 10:30 grupa I

„Neo Spectra™ ST   – spektrum możliwości w odbudowach bezpośrednich oparte na technologii SphereTEC®”• prosta procedura  gwarantująca spektakularne efekty.• przegląd przypadków klinicznych.• miniwarsztaty – anatomiczna odbudowa powierzchni żującej i punktów stycznych

dr. Sławomir Błażejewski

10:30-11:00

Czas na kawę

 

11:00-12:30 grupa II

„Neo Spectra™ ST   – spektrum możliwości w odbudowach bezpośrednich oparte na technologii SphereTEC®”• prosta procedura  gwarantująca spektakularne efekty.• przegląd przypadków klinicznych.• miniwarsztaty – anatomiczna odbudowa powierzchni żującej i punktów stycznych

dr. Sławomir Błażejewski

12:30-13:30

Lunch

 

13:30-15:00 grupa III

„Neo Spectra™ ST   – spektrum możliwości w odbudowach bezpośrednich oparte na technologii SphereTEC®”• prosta procedura  gwarantująca spektakularne efekty.• przegląd przypadków klinicznych.• miniwarsztaty – anatomiczna odbudowa powierzchni żującej i punktów stycznych

dr. Sławomir Błażejewski

15:00-15:30

Czas na kawę

15:30-17:00 grupa IV

„Neo Spectra™ ST   – spektrum możliwości w odbudowach bezpośrednich oparte na technologii SphereTEC®”• prosta procedura  gwarantująca spektakularne efekty.• przegląd przypadków klinicznych.• miniwarsztaty – anatomiczna odbudowa powierzchni żującej i punktów stycznych

dr. Sławomir Błażejewski

12.06.2020 – PIĄTEK:

9:00 – 10:30

 

grupa I

TruNatomy™  –  nowa definicja minimalnie inwazyjnego opracowania kanału

• omówienie wskazań klinicznych
• prezentacja systemu oraz procedury klinicznej
• warsztaty  i  dyskusja.

dr. Michał Kowalik

10:30-11:00

Czas na kawę

 

11:00-12:30

 

grupa II

TruNatomy™  –  nowa definicja minimalnie inwazyjnego opracowania kanału

• omówienie wskazań klinicznych
• prezentacja systemu oraz procedury klinicznej
• warsztaty  i  dyskusja.

dr. Michał Kowalik

12:30-13:30

Lunch

 

13:30-15:00

 

grupa III

TruNatomy™  –  nowa definicja minimalnie inwazyjnego opracowania kanału

• omówienie wskazań klinicznych
• prezentacja systemu oraz procedury klinicznej
• warsztaty  i  dyskusja.

dr. Michał Kowalik

15:00-15:30

Czas na kawę

 

15:30-17:00

 

grupa IV

TruNatomy™  –  nowa definicja minimalnie inwazyjnego opracowania kanału

• omówienie wskazań klinicznych
• prezentacja systemu oraz procedury klinicznej
• warsztaty  i  dyskusja.

dr. Michał Kowalik

  

13.06.2020 – SOBOTA

EXTRA  – 9:30-17:30 –„Endodoncja –  szkolenie zaawansowane – praca w powiększeniu”
dr. Michał Kowalik

 

10:00-11:30

 

grupa I

„Neo Spectra™ ST   – spektrum możliwości w odbudowach bezpośrednich oparte na technologii SphereTEC®”

• prosta procedura  gwarantująca spektakularne efekty.

• przegląd przypadków klinicznych.

• miniwarsztaty – anatomiczna odbudowa powierzchni żującej i punktów stycznych

dr. Michał Snoch

11:30-12:00

Czas na kawę

 

12:00-13:30

 

grupa II

„Neo Spectra™ ST   – spektrum możliwości w odbudowach bezpośrednich oparte na technologii SphereTEC®”

• prosta procedura  gwarantująca spektakularne efekty.

• przegląd przypadków klinicznych.

• miniwarsztaty – anatomiczna odbudowa powierzchni żującej i punktów stycznych

dr. Michał Snoch

13:30-14:30

Lunch

 

14:30-16:00

 

grupa III

„Neo Spectra™ ST   – spektrum możliwości w odbudowach bezpośrednich oparte na technologii SphereTEC®”

• prosta procedura  gwarantująca spektakularne efekty.

• przegląd przypadków klinicznych.

• miniwarsztaty – anatomiczna odbudowa powierzchni żującej i punktów stycznych

dr. Michał Snoch

16:00-16:30

Czas na kawę

 

16:30-18:00

 

grupa IV

„Neo Spectra™ ST   – spektrum możliwości w odbudowach bezpośrednich oparte na technologii SphereTEC®”

• prosta procedura  gwarantująca spektakularne efekty.

• przegląd przypadków klinicznych.

• miniwarsztaty – anatomiczna odbudowa powierzchni żującej i punktów stycznych

dr. Michał Snoch

 

13.06.2020 – SOBOTA

10:00-11:30

grupa I

TruNatomy™  –  nowa definicja minimalnie inwazyjnego opracowania kanału

• omówienie wskazań klinicznych
• prezentacja systemu oraz procedury klinicznej
• warsztaty  i  dyskusja.

dr. Grzegorz Szczurko

11:30-12:00

Czas na kawę

 

12:00-13:30

grupa II

TruNatomy™  –  nowa definicja minimalnie inwazyjnego opracowania kanału

• omówienie wskazań klinicznych
• prezentacja systemu oraz procedury klinicznej
• warsztaty  i  dyskusja.

dr. Grzegorz Szczurko

13:30-14:30

Lunch

 

14:30-16:00

grupa III

TruNatomy™  –  nowa definicja minimalnie inwazyjnego opracowania kanału

• omówienie wskazań klinicznych
• prezentacja systemu oraz procedury klinicznej
• warsztaty  i  dyskusja.

dr. Grzegorz Szczurko

16:00-16:30

Czas na kawę

 

16:30-18:00

grupa IV

TruNatomy™  –  nowa definicja minimalnie inwazyjnego opracowania kanału

• omówienie wskazań klinicznych
• prezentacja systemu oraz procedury klinicznej
• warsztaty  i  dyskusja.

dr. Grzegorz Szczurko