ZIMMER DENTAL:  Lekarz + Asystentka

Specjalnie dla Państwa sprowadzamy fantom wyposażony w układy elektroniczne z najnowocześniejszego ośrodka szkoleniowego The Zimmer Institute w Szwajcarii.

Fantom ten idealnie imituje warunki realne u pacjenta; posiada m.in. tkanki miękkie, kość zbitą i gąbczastą, zatoki, nerw zębodołowy ( sygnalizuje naruszenie nerwu ).

Seminarium z pokazami praktycznymi na fantomach.

Zabiegi implantacji.
Przygotowanie gabinetu do zabiegu implantacji przez asystę.

Dr Jacek Górecki
Asystentka stomatologiczna Magdalena Januszak

WARSZTATY ZIMMER DENTAL w cyklach 1,5 godzinnych:

10.06.2022 – PIĄTEK

 

9:00 – 10:30

I część

Implantacje pojedynczych braków zębowych
Kryteria kwalifikacji do zabiegów.
Implantacja natychmiastowa, odroczona, po augmentacji.

Dr Jacek Górecki

Asystentka stomatologiczna Magdalena Januszak

10:30-11:00

Czas na kawę

 

11:00-12:30

II część

Implantacje pojedynczych braków zębowych
Kryteria kwalifikacji do zabiegów.
Implantacja natychmiastowa, odroczona, po augmentacji.

Dr Jacek Górecki

Asystentka stomatologiczna Magdalena Januszak

12:30-13:30

Lunch

 

13:30-15:00

I część

Zabiegi augmentacyjne w leczeniu implantologicznym.
Podniesienie dna zatoki szczękowej.
Postępowanie z zębodołem po ekstrakcji.
Przegląd materiałów do odbudowy kości.

Dr Jacek Górecki

Asystentka stomatologiczna Magdalena Januszak

15:00-15:30

Czas na kawę

 

15:30-17:00

II część

Zabiegi augmentacyjne w leczeniu implantologicznym.
Podniesienie dna zatoki szczękowej.
Postępowanie z zębodołem po ekstrakcji.
Przegląd materiałów do odbudowy kości.

Dr Jacek Górecki

Asystentka stomatologiczna Magdalena Januszak

 11.06.2022 – SOBOTA

10:00-11:30

I część

Implantacje pojedynczych braków zębowych
Kryteria kwalifikacji do zabiegów.
Implantacja natychmiastowa, odroczona, po augmentacji.

Dr Jacek Górecki

Asystentka stomatologiczna Magdalena Januszak

11:30-12:00

Czas na kawę

 

12:00-13:30

II część

Implantacje pojedynczych braków zębowych
Kryteria kwalifikacji do zabiegów.
Implantacja natychmiastowa, odroczona, po augmentacji.

Dr Jacek Górecki

Asystentka stomatologiczna Magdalena Januszak

13:30-14:30

Lunch

 

14:30-16:00

I część

Zabiegi augmentacyjne w leczeniu implantologicznym.
Podniesienie dna zatoki szczękowej.
Postępowanie z zębodołem po ekstrakcji.
Przegląd materiałów do odbudowy kości.

Dr Jacek Górecki

Asystentka stomatologiczna Magdalena Januszak

16:00-16:30

Czas na kawę

 

16:30-18:00

II część

Zabiegi augmentacyjne w leczeniu implantologicznym.
Podniesienie dna zatoki szczękowej.
Postępowanie z zębodołem po ekstrakcji.
Przegląd materiałów do odbudowy kości.

Dr Jacek Górecki

Asystentka stomatologiczna Magdalena Januszak