WARSZTATY  w cyklach 1,5 godzinnych:

12.06.2020 – PIĄTEK

9:00 – 10:30

 

 

Fizjoterapia stomatologiczna - stawy skroniowo żuchwowe. Część I:

-Protokół okluzyjny
-Analiza napięcia
-Dynamika ruchów żuchwy

lic.tech.dent.
Małgorzata Owoc

10:30-11:00

Czas na kawę

 

11:00-12:30

 

 

Fizjoterapia stomatologiczna - stawy skroniowo żuchwowe. Część II:

-Analiza toru odwodzenia
-Analiza postawy ciała
-Podstawy analizy wysokości zwarcia

lic.tech.dent.
Małgorzata Owoc

12:30-13:30

Lunch

 

13:30-15:00

 

 

 Mycie zębów to jest sztuka!

- Kontrola mechaniczna biofilmu
- Oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych
- Technika pracy szczoteczką elektryczną (3D ORP/soniczna/PZ/manualna)

Hig.stom.
Katarzyna Ostrowska

Instr.Higieny.
Agnieszka Stęcel

15:00-15:30

Czas na kawę

 

15:30-17:00

 

 

Jak mówić, żeby pacjenci słuchali i jak słuchać, żeby pacjenci mówili

- Aktywne słuchanie
-Technika: Zobacz, Poczuj, Zrozum, Działaj
- Motywowanie pacjenta- protokół GBT

Hig.stom.
Katarzyna Ostrowska

 13.06.2020 – SOBOTA

 

10:00-11:30

 

 

Lakierowanie i lakowanie- efektywna profilaktyka

- Profilaktyka przeciwpróchnicowa
- Profilaktyka fluorkowa
- Cambra
- Lakowanie

Hig.stom.
Katarzyna Ostrowska

11:30-12:00

Czas na kawę

 

12:00-13:30

 

 

Higienizacja - skutecznie i bezpiecznie. Część I
-Profesjonalna higienizacja pacjenta
-Protokuł Guided Biofilm Therapy

Hig.stom.
Magdalena Michałowska
trener Swiss Dental Academy

 

13:30-14:30

Lunch

 

14:30-16:00

 

 

Higienizacja - skutecznie i bezpiecznie. Część II

- Prawidłowa praca piaskarką i skalerem- praca na typodontach
- Zalecenia po zabiegowe

Hig.stom.
Magdalena Michałowska
trener Swiss Dental Academy

 

16:00-16:30

Czas na kawę

 

16:30-18:00

 

 

Koferdam bez tajemnic
-instrumentarium
-Rodzaje klamer
-metody instalowania

Lic.hig.stom
Aleksandra Michalska